Belgie

Cestovní doklady a režim vstupu:

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Belgie: Mezi nejvýznamnější památky patří: Velké náměstí v Bruselu s gotickou radnicí, starobylé Antverpy, Tongeren – patrně nejstarší město v Belgii, středověká města Bruggy a Gent, Ardeny. Mezi největší speciality patří belgické pralinky, krajky, hranolky a vafle. V Belgii se hodně platí kreditními kartami (Access/Mastercard, American Express a Visa) v obchodech, hotelích, restauracích nebo je lze použít na výběr měny z bankomatů.

Belgie: důležité informace

Obchody: pondělí – sobota 9 – 12 hod., 14 – 18/19, příp. 20 hod., obchodní domy jsou v době od 12 – 14 hod. otevřeny.

Banky: pondělí – pátek 9 – 15.30/16 hod. Směnárny na nádražích a letištích jsou otevřeny od 6 – 22 hod.

Pošty: pondělí – pátek od 9 – 17 hod.

Muzea: úterý – neděle od 10 do 17 hod.

Elektrické napětí: 230 V (jako v ČR). Zástrčky jsou tvořeny dvojicí kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm s roztečí 19 mm. Nemají zemnění, ochrana je zajištěna dvojitou izolací. Zásuvky mají tvar odpovídající zástrčkám. Někdy se může vyskytnout také zástrčka s dvojicí kulatých kolíků s roztečí 19 mm a otvorem se zemnicím vodičem. Průměr všech kolíků je 4,8 mm. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.

Ceny za stravování v restauracích jsou za snídani 2,5 – 10 €, za tzv.turistické menu 8,7 – 15 €. Běžné ceny za hlavní jídla jsou 18,6 – 74,5 €. V restauracích typu fast food stojí oběd nebo večeře asi 5 – 7,5 €. Místní pivo je velmi dobré. Dvě nejvíce populární značky jsou Lambic a Trappist.

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění. V Belgii se lékařské ošetření platí rovnou lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.

Důležitá telefonní čísla (na území Belgie):

Lékařská služba první pomoci: 100

Policie: 101

Belgický červený kříž: 105

Ztracená nebo ukradená karta: 070-344344

Zastoupení ČR v Belgii:

Belgie – Velvyslanectví Brusel
Velvyslanectví České republiky v Belgii
Ambassade de la République tcheque
60, rue du Trône, 7e étage, Bruxelles 1050
Telefon 00322/2139401, sekretariát vv-2139403, zást.vv.-2139409, OEÚ-2139410, FHÚ-2139408, KO-00322/ 6418941
Fax 00322/2139402, OEÚ-2139429, KO-6402860
E-mail: brussels@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brussels
Vedoucí úřadu PhDr. Vladimír MÜLLER, CSc.
Funkce velvyslanec
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Belgické království
Časový posun 0 hod.
Provozní hodiny úřadu pondělí – pátek 08.00 – 16.30
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 09.30 – 12.00

ZDROJ